אתיקה ואמון

 

מאז היווסדה, ניהלה פלסטו-ווק את עסקיה בשמירה על קוד אתי עסקי, המלווה ביושר ובהגינות, תוך ציות לכל דרישות החוק. ההצלחה שלנו בעסקים ובשוק תלויה בהתנהלות זו ואנו רואים בה כחשובה ביותר.

עובדים, לקוחות, ספקים, קבלני משנה ואחרים, יש לכם את האחריות לדווח לנו על כל חריגה אתית – ניתן לדווח בטופס המקוון הרצ"ב.

כמו כן, פלסטו-ווק פועלת במוסר תשלומים גבוה אל מול ספקיה ואף נבחרה, באופן חריג, ע"י גוף / חברת הדירוג העולמי, Dan & Bradstreet, כעומדת בתנאים לקבלת הדירוג של "חותם אמינות פרמיום".

החותם הספציפי (ה"פרמיום") ניתן רק ל- 3% בלבד, מהחברות בישראל…! ומשקף יציבות / איתנות פיננסית ורמת ביטחון אשראי גבוהות באופן ייחודי…

לדיווח על בעיה אתית

* שדה חובה