התנהלות אתית

 

מאז היווסדה, ניהלה פלסטו-ווק את עסקיה בשמירה על קוד אתי עסקי, המלווה ביושר ובהגינות, תוך ציות לכל דרישות החוק. ההצלחה שלנו בעסקים ובשוק תלויה בהתנהלות זו ואנו רואים בה כחשובה ביותר.

עובדים, לקוחות, ספקים, קבלני משנה ואחרים, יש לכם את האחריות לדווח לנו על כל חריגה אתית – ניתן לדווח בטופס המכוון הרצ"ב.

 

 

לדיווח על בעיה אתית

* שדה חובה