תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר פלסטו-ווק – Copy right and Legal Information

התנאים המפורטים למטה, הינם תנאים המפקחים על השימוש באתר חברת פלסטו-ווק (להלן: ”אתר“). במידה ואינך מסכים/ה עם התנאים אלו, אל תשתמש באתר זה. האתר נבנה ע“י חברת פלסטו-ווק (1990) בע“מ, מרחוב שמעון ישראלי 8 / העמית יצחק 3, ראשון לציון (להלן: ”פלסטו-ווק“).

 

כללי

  • תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד והם מתייחסים גם לנשים.
  • כל משתמש באתר ו/או העושה שימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו (להלן: ”המשתמש“) – מאשר בעצם שימושו כי הוא מקבל על עצמו את ההוראות ותנאי השימוש במלואן ומסכים להן.
  • הנתונים והפרטים באתר הינם למטרות מידע בלבד.
  • בתנאים אלה, המונח ”תוכן“, או ”תכנים“ כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות תוכן כתוב, תמונה, צילום, איור, תרשים, הדמיה, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם, לרבות: נתונים, כל תו, סימן וצלמית.

 

השימוש באתר

  • המשתמש רשאי לבצע שימוש בתכנים המופיעים באתר, בהתאם לכללים המפורטים להלן בלבד, אלא אם כן קיבל הרשאה מפורשת על ידי פלסטו-ווק לכך, מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה.
  • המשתמש רשאי להשתמש באתר למטרות רכישה וקנייה בחברת פלסטו-ווק בלבד. אין להעתיק ולהשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, אלא אם כן קיבל הרשאה מפורשת לכך על ידי פלסטו-ווק, מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה.
  • בכל מקרה של אישור פלסטו-ווק לשימוש בתוכן כלשהו, על המשתמש להציג הודעת זכויות שמורות לפלסטו-ווק (Copyright Notice), במקום בולט ליד התוכן המוצג. פלסטו-ווק שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההרשאה בכל זמן שתראה לנכון והמשתמש (שניתנה לו ההרשאה) יפסיק את השימוש מיידית.

 

אחריות

  • השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
  • לא תהייה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה, כלפי פלסטו-ווק, בגין התכנים והנתונים הקיימים באתר.
  • פלסטו-ווק אינה מתחייבת לכך שנתוני האתר יהיו ללא טעויות ואי דיוקים.

לעזרה/לייעוץ מקצועי מלאו פרטים

* שדה חובה