תנאי שימוש באתר ודגשי שימוש במארזים

התנאים המפורטים למטה, הינם תנאים המפקחים על השימוש באתר חברת פלסטו-ווק (להלן: ”אתר“). במידה ואינך מסכים/ה עם התנאים אלו, אל תשתמש באתר זה ואל תרכוש את המארזים מחברת פלסטו-ווק. האתר נבנה ע“י חברת פלסטו-ווק (1990) בע“מ, מרחוב שמעון ישראלי 8 / העמית יצחק 3, ראשון לציון (להלן: ”פלסטו-ווק“).

 

כללי

 • תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד והם מתייחסים גם לנשים.
 • כל משתמש באתר ו/או העושה שימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו (להלן: ”המשתמש“) – מאשר בעצם שימושו כי הוא מקבל על עצמו את ההוראות ותנאי השימוש במלואן ומסכים להן.
 • הנתונים והפרטים באתר הינם למטרות מידע בלבד.
 • בתנאים אלה, המונח ”תוכן“, או ”תכנים“ כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות תוכן כתוב, תמונה, צילום, איור, תרשים, הדמיה, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם, לרבות: נתונים, כל תו, סימן וצלמית.

 

השימוש באתר

 • המשתמש רשאי לבצע שימוש בתכנים המופיעים באתר, בהתאם לכללים המפורטים להלן בלבד, אלא אם כן קיבל הרשאה מפורשת על ידי פלסטו-ווק לכך, מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה.
 • המשתמש רשאי להשתמש באתר למטרות רכישה וקנייה בחברת פלסטו-ווק בלבד. אין להעתיק ולהשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, אלא אם כן קיבל הרשאה מפורשת לכך על ידי פלסטו-ווק, מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה.
 • בכל מקרה של אישור פלסטו-ווק לשימוש בתוכן כלשהו, על המשתמש להציג הודעת זכויות שמורות לפלסטו-ווק (Copyright Notice), במקום בולט ליד התוכן המוצג. פלסטו-ווק שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההרשאה בכל זמן שתראה לנכון והמשתמש (שניתנה לו ההרשאה) יפסיק את השימוש מיידית.

 

אחריות

 • השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 • לא תהייה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה, כלפי פלסטו-ווק, בגין התכנים והנתונים הקיימים באתר.
 • פלסטו-ווק אינה מתחייבת לכך שנתוני האתר יהיו ללא טעויות ואי דיוקים.

 

דגשי שימוש במארזי פלסטו-ווק

 • אין לאחסן את המשטחים, אחד על השני, יותר מ- 2 קומות.
 • חל איסור לאחסן או להציב (אף לזמן קצר) את הסחורה, בחשיפה לשמש או למקור חום.
 • אין לאחסן את הסחורה מתחת לטמפרטורה של 17- מעלות (החומר הופך לשביר) או מעל 38 מעלות צלזיוס.
 • יש לשמור על הסחורה בסביבת היגיינה נאותה, בעדיפות לתקני HACCP או BRC.
 • לפני השימוש על הלקוח לבצע בדיקת התאמה של המארז המבוקש.
 • אין להשתמש במארז מעבר לתאריך התוקף, המצוין על הקרטון.
 • יש להישמע להוראות השימוש במארז, אותן אנו מפרסמים באופנים שונים.
 • אריזות אלה אינן מיועדות לשימוש כאריזות שירות וכאריזות לשימוש ביתי ופרטי. במידה ומתבצע שימוש כזה יש לעדכן את החברה בכתב.
 • במארזי ה"זיפר" יש למקם מדבקה, מהמכסה לתחתית, בפיאה הרחבה, בכדי להשלים את אבטחת הפתיחה / הפתיחה הניכרת.

לעזרה/לייעוץ מקצועי מלאו פרטים

* שדה חובה